FANDOM


Dodatkowe korzyści – niektóre ataki, poza zadaniem obrażeń, mogą także zmienić status użytkownika lub wroga. „Dodatkową korzyścią” oznaczamy sytuację, w której atak przy okazji doprowadza do poparzenia, paraliżu, uśpienia, zamrożenia czy zatrucia, a także pomieszania w głowie.